Reciclare DEEE

Ce este timbrul verde?

Timbrul verde reprezint? contribu?ia consumatorilor pentru acoperirea costurilor procesului de colectare ?i reciclare a de?eurilor de echipamente electrice ?i electronice (DEEE); el nu este reprezentat printr-un marcaj ?i nu e materializat a?a cum sunt timbrele care se aplic?